HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Čtvrtek 21.03.2019
 

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fulneku

konaného dne 14.11.2002 v sále Městského klubu

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Fulneku v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění

I. Zahájení, schválení pořadu jednání

I/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.schvaluje
1.1. program ustavujícího zasedání zastupitelstva města

2. ověřuje
2.1. podle § 69 odst. 1 zákona o obcích platnost volby členů Zastupitelstva města Fulneku

II. Určení ověřovatelů zápisu

II/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1. schvaluje
1.1. ověřovatele zápisu:
p. Jan Marek
p. Ing. Václav Lipinský
p. Mgr. Jiří Kvita

III. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města

III/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.schvaluje
1.1. Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva

IV. Volba volební komise a volba návrhové komise pro přípravu návrhu usnesení

IV/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.schvaluje
1.1. volební komisi (která zároveň plní funkci mandátové komise) ve složení :
předseda : p. Jiří Pensimus (náhradník - p. Ludmila Hanzelková)
členové: p. Mgr. Jiří Kvita
p. Roman Mroček (náhradník - p. František Schindler)


1.2. návrhovou komisi ve složení :
předseda : p. Jan Blaheta
členové : p. Mgr. Anna Kolovratová
p. Ludmila Hanzelková

sekretář : Jana Mocová

V. Stanovení počtu členů rady města

V/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.stanovuje
1.1. podle § 84 odst. 2 písm. l) a p) zákona o obcích, že Rada města Fulneku bude mít 7 členů

VI. Volba starosty města

VI/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.volí
1.1. podle § 84 odst. 2 písm. m) a p) zákona o obcích

1.1.1. do funkce starosty pana Ing. Josefa Dubce
pro volební období 2002 - 2006.

VII. Volba místostarosty města a dalších členů rady města

VII/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1.volí
1.1. podle § 84 odst. 2 písm. m) a p) zákona o obcích

1.1.1.do funkce místostarosty pana Jaroslava Štekbauera
pro volební období 2002 - 2006.

1.1.2.do funkce člena rady obce pana Jiřího Kantora
pana Romana Mročka
pana Jiřího Chrástka
pana Miroslava Kopřivu
pana Jana Marka
pro volební období 2002 - 2006.

VIII. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

VIII/ 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1. určuje
1.1. podle § 84 odst. 2 písm. n) a p) zákona o obcích,
že pro výkon funkce budou dlouhodobě uvolněni 2 členové zastupitelstva města , a to starosta a místostarosta

IX. Záležitosti organizační

IX / 1- Zastupitelstvo města po projednání :

1. schvaluje
1.1.odprodej bytu č. 10 I. kat. o velikosti 2+1 a ploše 59 m2 v domě č.p. 227 ve Fulneku, ul. Krátká paní Anně Oravové, byt. tamtéž za cenu 130.082,- Kč včetně pozemku

1.2.odprodej bytu č. 5 I. kat. o velikosti 1+1 a ploše 38,7 m2 v domě čp. 457 na ul. Jelení manželům Jaroslavu a Věře Kováčovým, byt. Fulnek, Masarykova 69 za cenu 137.222,- Kč včetně pozemku

1.3.dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Fulnek

1.4.členství města Fulneku v honebních společenstvech vznikajících na území města a všech jejich částí tam, kde výměra pozemků ve vlastnictví města přesahuje 30 ha

1.4.1. deleguje

starostu p. Ing. Josefa Dubce, p. Jana Marka, p. Jiřího Pensimuse k účasti na ustavujících valných hromadách honebních společenstev s právem hlasovat o podílu na hospodářském výsledku, který bude větší než 10,-- Kč na ha.

1.4.2. jmenuje
Jana Marka. p. Ing. Josefa Dubce a p. Ing. Danuši Goldovou jako zástupce člena (Město Fulnek) přípravného výboru nově vznikajícího honebního společenstva "Nové Vrbno"

1.4.3. pověřuje
radu města zmocnit zástupce města Fulneku k případnému členství v honebních společenstvech

1.4.4. ukládá
předložit radě města návrhy zástupců města Fulneku k případnému členství v honebních společenstvech a potřebné informace o honebních společenstvech
Z.: finanční odbor
T.: 20.12.2002

---------------------------------------------------------------------------


Ing.Dubec Josef
starosta


Štekbauer Jaroslav
místostarosta

DALŠÍ INFORMACE: Zastupitelstvo města Fulnek

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY


 
Zveřejněno 06.12.2002 v 18:13 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR